Tja, als je schoonouders aan je vragen een logo te maken voor de ontmoetingsruimte van de flat waarin ze wonen, kun je niet weigeren. Met veel enthousiasme hebben zij het beheer op zich genomen van deze ruimte. Naast de gebruikelijke koffie en gevulde koeken wordt de ruimte, voor het sociale intermezzo, ook gebruikt om een kaartje te leggen en te biljarten. Hier het logo