In ieder geval een lezer en een surfer. Tenminste … als u al tot hier zou zijn gekomen. U krijgt van mij het voordeel van de twijfel en ik ga er vanuit dat u mijn geschreven stuk in zijn geheel leest en het uwe ervan vindt. Met dat in mijn gedachte kan en … mag ik u typeren als zijnde menselijk. Net als u mij kunt typeren als menselijk, want wie verzint er nu een dergelijke inleiding op een stuk. Maar het is goed om te weten met wie we van doen hebben …
Hallo lezer.

Op het internet worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag of je mens bent. Waarom wordt hier aan getwijfeld? Is dat alleen vanwege misbruik door derden, zij die spammen en hacken? Ik geloof er niet in, er zijn meer mogelijkheden om die uit te sluiten. Web is levenloos. Hoe interactief ook. Het is het gemis aan intermenselijk contact. De enige manier waarop de schrijver weet of u menselijk bent is door u iets te laten doen, het invullen van bijvoorbeeld een CAPTCHA. Hij wil een glip opvangen van uw aanwezigheid … dát is waar hij het voor doet.

Die behoefte strekt zich ook uit tot buiten het web. Vooral binnen grote bedrijven. De roep naar interactie wordt steeds duidelijker, maar steeds minder gehoord. De kille doelmatigheid van het management lijkt steeds meer op die van kunstmatige intelligentie. Waarom wordt deze houding aangenomen. Ik ben geen spammer of hacker! Ik wil tweerichtingsverkeer en af en toe iets met koetjes en kalfjes. Maar helaas …Ik neig soms bij bepaalde personen naar het uitvoeren van een Turing-test. Wie heb ik voor me … en wie denkt hij dat hij voor zich heeft? Ik kan natuurlijk ook met hem of haar om de tafel gaan zitten en vragen een CAPTCHA in te vullen. Maar of dat nu zo verstandig is.
Waarschijnlijk hebben ze hun oordeel dan snel geveld: PICNIC . Hoelang ik dan nog in die stoel zit is geen vraag!