Toch een rare naam voor iemand die een onafhankelijk onderzoek moet gaan leiden naar seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke elite. Wim Deetman, desondanks acht ik hem integer. De vraag is echter of hij voldoende aan de spreekwoordelijke appelboom in het Hof van Eden kan schudden.

Na de actie “geef een homo een hostie”, is dit weer een aanslag op het instituut kerk. Ik wil me hier niet beperken tot de Rooms Katholieke kerk. Laten we reëel zijn. Elke kerk heeft zo zijn leer. Ook de Protestanten. Helaas is de maatschappelijke vooruitgang altijd groter dan die door de kerk wordt gemaakt. Het hardnekkig vasthouden aan de leer leidt dan ook steevast tot een verharding van standpunten.

Vroeger was dat niet zo. Toen stonden de mensen nog dichter bij de kerk. Zoals het zich nu laat aanzien heeft de Rooms Katholieke kerk daar op haar manier gebruik van gemaakt. Gelukkig kun je je daar tegen verzekeren … Ik begrijp Aegon wel, die hebben niet voor niets de slogan “eerlijk over later”. “Eerlijk over vroeger” zal er bij de Aegon ook wel niet inzitten.

Antoine Bodar, we zullen hem binnenkort wel weer zien op de buis. Waarschijnlijk bij DWDD. Mathijs houdt wel van populisten. Maar als het mij vraagt is  Bodar dat allang niet meer . Hij heeft zich gevoegd bij de RK-elite. In 2003 werd Bodar aan aangesproken op de schandalen binnen de kerk. Hij deed het af als zijnde een generatie-probleem.

De schandalen zijn denk ik toch ontstaan door gebrek aan geloof en wijding aan de priesterlijke taak. Het blijft slecht, maar ik wijs van de hand dat seksuele schandalen exclusief door het celibaat veroorzaakt zouden worden. Het is ook typisch een probleem van een generatie priesters. Tegenwoordig worden priesters veel minder wereldvreemd opgeleid.

Aldus Bodar in 2003. Maar het klopt niet. Een betere opleiding sluit pedofilie of een sexuele behoefte niet uit. Het is juist het celibaat wat in schril contrast staat met alles wat zich buiten de kerk afspeelt. En daarmee is het probleem dus niet terug te brengen tot een generatie priesters. Het celibaat? … ik zeg afschaffen. Maar eerst maar eens goed schudden aan die boom.