Hoe ongeloofwaardig wil je overkomen. Juist in de rooms-katholieke context lijkt mij het geloof onontbeerlijk, waardigheid een goede tweede. Ad Simonis legt het allemaal naast zich neer en valt gebroederlijk met de RK-elite in het diepe gat van de schijnheiligheid. “Wir haben es nicht gewusst”: aldus Simonis, een klap in het gezicht van Moeder Maria.

Hoe is het mogelijk dat Simonis zich op deze wijze verontschuldigd van het seksueel misbruik in zijn kerk. Als Kardinaal krijg je niet alles mee … nee, dat zal zeker. Als Kardinaal wordt je echter niet geboren. Eerst kapelaan dan pastoor dan bisschop en verder. Hier wordt voorbij gegaan aan de jaren 50 en 60, de periode dat Simonis zich ophield in de rooms-katholieke gemeente. Hij moet en zal ook zeker beter weten. De uitspraak Wir haben … kan door mij dan ook niet anders worden geïnterpreteerd als een bevestiging van het tegendeel. We hebben het wel geweten, en ook wij hebben er niets aan gedaan.

De druk op de rooms-katholieke kerk neemt enorm toe. Bij iedere uitspraak van een kardinaal of paus  zakt het instituut verder in het drijfzand. Er is geen ontkomen aan. Dit is de laatste zet tot het definitieve einde van de kerk. Zeker … de dienst van aankomende zondag zal zal nog wel door gaan. Waarschijnlijk met het volgende vers als basis van de preek:

Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. — Klaagliederen 3:24.

Amen.