Hij blaft niet meer, niet dat Foeke dit ooit heeft gedaan, maar ik wil het liefste clichés vermijden. Dood en begraven, in onze tuin.

Iedereen heeft zijn eigen beleving bij huisdieren en het doodgaan ervan. Om dat nu te gaan uitdiepen en u mee te belasten, nee. U begrijpt dat hier niets over gezegd hoeft te worden. Daarbij wil ik niet het risico lopen dat u met mij in discussie gaat over hoe wij thuis die beleving vormgegeven hebben.

  • Als u nu denkt dat volgende week Foeke opgezet en al onze vensterbank zal versieren, dan heeft u het mis.
  • Als u denkt dat het precies aansluit bij wie wij zijn en hoe wij met  “die dingen” omgaan, heb ik 1 woord voor u: BINGO!