Voor het landelijk overleg van de medische diensten van het JJI is een document opgemaakt. In dit document, voor intern gebruik, wordt een overzicht gegeven van de medische dient op de verschillende locaties. Dit document is continu in bewerking. UItgangspunt van het ontwerp is de huidige huisstijl van Justitie. Nou ja, een vrije interpretatie ervan althans …