Bedrijfskoffie is altijd lekker, … in ieder geval gratis, bij ons bedrijf. Nogwel!
Er gaan geruchten dat dit gaat veranderen. Vanwege de hoge kosten voor het bewaken van de koffie-automaat gaat er een eigen bijdrage gevraagd worden. Het woord “eigen bijdrage” is in deze context misschien niet helemaal juist gekozen. Een “eigen bijdrage” wordt eerder met het ziekenfonds geassocieerd. Dit is ooit ingevoerd omdat het hele bestel van zorgverzekeraars en medicatie-verstrekkers één puinhoop bleek geworden en tevens onbetaalbaar. Wat we in Nederland dan doen is van de andere kant, de klant, patiënt, cliënt, een drempel opwerpen. De “eigen bijdrage” was geboren. In de hoop dat de klant, patiënt, cliënt minder gaat verbruiken, de concurrentie tussen zorgverzekeraars/medicatieverstrekkers toeneemt en prijzen dalen. Maar ach… een zorgverzekeraar zou geen zorgverzekeraar zijn als hij geen andere wegen vindt om zijn beoogde winst voor het derde kwartaal binnen te halen.

Ach, u verbaast zich over het feit dat ik niet val over het “bewaken” van de koffie-automaat? Ik zie het als een logisch gevolg van…
Kijk, vroeger hadden we een pentry (dat is een klein keukentje waar je even wat kunt omspoelen of kunt opwarmen), naast de koffie-automaat. Die was handig. Op een koffie-automaat zitten namelijk keuzemogelijkheden en niet altijd wordt er juist gekozen. Niet dat dit aan die gene ligt die haalt, meestal is het wisselvallige karakter van hij/zij waar koffie voor wordt gehaald het probleem.
Je kon dan even ongegeneerd je koffie in de spoelbak legen en daarna je treetje complementeren met het juiste bakje koffie.

Alleen de pentry werd een puinhoop en in plaats van de functionaliteit van de pentry te beperken, werd de hele pentry weggehaald. Nu ligt er een drempel voor elke koffiekiezer bij een onbedachtzame foutieve selectie; “wat moet ik doen met mijn foutieve keuze.”

Er werd vanuit gegaan dat de keuze op het toilet zou vallen. Maar helaas. Er werd, met voorbedachte rade, een blad naast de koffie-automaat opgehangen, op de dermate dubieuze wijze dat het plaatsen van een koffiebekertje al een riskante onderneming zou zijn. Een ieder weet dat het plaatsen van het bekertje onherroepelijk zou leiden tot het te neergaan van het blad. Helaas, ook dit bracht het bekertje niet tot aan het toilet.

Er worden nu camera’s geplaatst… kosten…
€0,25 per bakje koffie. De vervuiler betaalt.