Snelsonnet naar aanleiding van het verdwijnen van de schoolbel op de Jan Ligthart basisschool. Wikipedia is in haar eerste zin heel duidelijk over de functie van de schoolbel. Die wordt nu door de leerkrachten gemist, met wachtende ouders tot gevolg.

 

Recalcitrant

Nu de schoolbel voorgoed is uitgezet
rest het gemis van ’t nostalgisch signaal
aangevuld met wachtend ouderlijk kabaal
wat zelfs de juf in haar voortgang niet belet.

Dus laat ik in de aula, zonder censuur
een daverende scheet, op klokslag twee uur.