Breekpunt of niet

Eigenlijk wil ik er niet veel over kwijt … over de pre-coalitiebesprekingen bij RTL4. Ik ga dat dan ook niet doen, het is voor mij een breekpunt. U kunt ervan op aan dat ik mij hier niet over ga uitweiden. Dat wil zeggen … het ligt er aan welke definitie je van het woord “breekpunt” hanteert. U weet dat ik Van Dale niet zie als een leidend orgaan binnen de Nederlandse taal. Wat het ene jaar nog wordt omschreven als “sufferd” wordt doodleuk het volgende jaar als “klootzak” bestempeld. Ik baseer mij liever op wat meer bronnen.

breekpunt
plaats waar een breuk ontstaat; vooral figuurlijk moeilijkheid waarop onderhandelingen (kunnen) afstuiten.

“Kunnen afstuiten”, wat voor een garantie is dat! Als er al enige sprake zou zijn van een spel tijdens de debatten dan zijn die hiermee vervlogen. Voor mij is hij de winnaar die zich niet laat verleiden tot het uitspreken van het B-woord. Dit zijn geen tijden om breekpunten te creëren, juist tijden om een coherente en consistente mening uit te dragen. Hoe moeilijk kan dat zijn. Hoe moeilijk kan het zijn om je niet door Balkenende te laten verleiden tot uitspraken die in het politieke spel waardeloos blijken.

Ik heb gisteren een nieuwe fiets gekocht. Een fiets met andere rijeigenschappen dan mijn vorige fiets.  Ik heb goed rondgekeken, specificaties vergeleken en een keuze gemaakt. Vandaag heb ik voor het eerst een ritje gemaakt op de fiets en ik moet zeggen dat hij aan mijn verwachtingen voldoet. Wat mij opviel was dat de rijgedrag inderdaad anders is. Zo moet ik bochten anders aansnijden. Ik moet nu een bocht doorkijken, kijken waar in naar toe wil en daar naar toe sturen. Doe je dat niet dan wordt een bocht een lastig obstakel. Kijk je de andere kant op … dan komt het asfalt genadeloos dichtbij. Koers houden en vooruitzien dus.

Helaas veranderen bij de diverse politieke partijen de specificaties gedurig. Een keuze maken wordt met elk nieuw debat lastiger. Ik ben op zoek naar een partij die koers houdt, vooruit ziet en … zonder breekpunt.